பேராக் சுல்தானின் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் நெகிழியை பயன்படுத்துவதற்கான ஆலோசனையை முழுமையாக வரவேற்கிறது பினாங்கு பயனீட்டாளர் சங்கம். பேராக் மாநிலத்தில் அனைத்து பள்ளிவாசல்களில் நெகிழிக்கு தடை.

பத்திரிகைச் செய்தி 28.2.24

பேராக் சுல்தானின் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் நெகிழிக்கு எதிரான ஆலோசனையை பினாங்கு பயனீட்டாளர் சங்கம் முழுமையாக ஆதரிக்கின்றது.

பேராக் சுல்தான், பேராக்கில் உள்ள முழு குடியிருப்பு மதப் பள்ளிகள், பள்ளிவாசல்கள் நெகிழி பாட்டில்கள் மற்றும் நெகிழியில் அடைக்கப்பட்டு விற்கப்படும் பானங்கள் , உணவுகளுக்ளை பயன்படுத்த மாணவர்களை அனுமதிக்கக் கூடாது என்று உத்தரவிட்டார்.

சுற்றுச்சூழலைக் கவனித்துக் கொள்ளக்கூடிய மாணவர்களின் தலைமுறையை உருவாக்குவதற்கான தூய அறிவுரைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்
என பினாங்கு பயனீட்டாளர் சங்கத்தின் கல்வி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அதிகாரி என்.வி.சுப்பாராவ் தெரிவித்தார்.

மாணவர்கள் மட்டுமல்ல, பொதுமக்களும் சுல்தானின் இந்த ஆரோக்கியமான ஆலோசனையை ஏற்று பின்பற்ற வேண்டும் என்றார் அவர்

சமய மாணவர்கள் மட்டுமின்றி பிற அரசு தொடக்க மற்றும் இடை நிலைப்பள்ளிகளும் பேராக் சுல்தானின் அறிவுரைகளை ஏற்று பின்பற்ற வேண்டும்.

பொதுவாக பாட்டில்கள், பைகள் மற்றும் உணவுக் கொள்கலன்களில் பயன்படுத்தப்படும் நெகிழியில் எண்டோகிரைன் சீர்குலைப்பான்கள் போன்ற இரசாயன சேர்க்கைகள் உள்ளன, அவை புற்றுநோய், பிறப்பு குறைபாடுகள் மற்றும் மனிதர்கள் மற்றும் வனவிலங்குகளில் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு ஒடுக்கம் உள்ளிட்ட எதிர்மறையான உடல்நல விளைவுகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆனால் அதையும் மீறி, நெகிழி மனிதர்களுக்கு ஒரு ‘அமைதியான’ எதிரி மற்றும் ‘கொல்ல’ முடியும் என்பதை பலர் உணரவில்லை என்றார் சுப்பாராவ்.

பேராக் சுல்தான், சுல்தான் நஸ்ரின் ஷா, இது மலாய் மத மற்றும் கவுன்சில் (MAIPK), பேராக் இஸ்லாமிய மதத் துறை (JAIPK) மூலம் ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய நெகிழி பயன்பாட்டைக் குறைக்கும் முயற்சி என்று கூறினார்.

உலகம் விரைவான வளர்ச்சியை அனுபவித்து வருகிறது என்றாலும், சமநிலை மற்றும் பொதுவான நல்வாழ்வுக்காக சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.

அதன்படி, அனைத்துத் தரப்பினரும் பொறுப்பேற்று, ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தும் நெகிழி பயன்பாட்டைக் குறைத்து, மிகவும் நிலையான மற்றும் நிலையான சூழலை உறுதி செய்வதற்காக ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

சமீபத்தில் பேராக் மானிலத்தின் இஸ்லாமிய சமைய மதத் துறையைச் சேர்ந்த 40 அதிகாரிகள்,பினாங்கு பயனீட்டாளர் சங்கத்திற்கு வருகை தந்து ஒருமுறை பயன்படுத்தும் நெகிழி தொடர்பான விளக்கத்தையும் அதன் ஆபத்துக்களை பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்ததாக சுப்பாராவ் கூறினார்.

பேராக் மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிவாசல்களில் ஒருமுறை பயன்படுத்தும் நெகிழி மற்றும் நெகிழி பாட்டில்களுக்கு எதிராக இந்த பிரச்சாரம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது என பேராக் மாநில ஜாக்கிம் இலாகா தெரிவித்துள்ளது.

இந்த அனைத்து நெகிழிக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தை அச்சங்கத்தின் அதிகாரி சுப்பாராவ் எல்லா பள்ளிவாசல்களில் மேற்கொள்வார்.

பினாங்கு பயனீட்டாளர் சங்கத்தின் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற விளக்க கூட்டத்தில் 40 பள்ளிவாசல் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

பேராக் மாநிலத்தில் உள்ள மசூதிகளில் நெகிழி பயன்பாடு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை ஒரே நேரத்தில் நடத்த அதிகாரிகள் ஒப்புக்கொண்டனர்.

பேராக் சுல்தான் சுல்தான் நஸ்ரின் ஷா வழங்கிய அறிவுரைகளை அனைத்து தரப்பினரும் ஏற்று சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் என பி.ப.சங்கம் எதிர்பார்ப்பதாக சுப்பாராவ் கூறினார்.

என்.வி. சுப்பாராவ்
கல்வி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரிவு அதிகாரி
பினாங்கு பயனீட்டாளர் சங்கம்