14 Okt 2022 – Hakisan tanah dari Gunung Bongsu timbus sungai dan saliran di kampung berhampiran