Kutipan Hutang Mesti Dikawal

Hutang isi rumah negara ini setinggi 88% daripada Keluaran Negara Kasar dan dengan purata, nisbah bayaran semula hutang adalah sekitar 44% (ia bermaksud bahawa 44% daripada pendapatan digunakan untuk membayar hutang). Tambahan pula, secara purata seramai 55 orang diisytiharkan bankrap setiap hari.

Ini bermakna ramai orang tidak mampu atau mungkin tidak lama lagi juga tidak mampu untuk membayar bayaran ansuran bulanan mereka. Dengan begitu ramai rakyat Malaysia yang berhutang adalah wajar untuk mengawal urusan pengutipan hutang.

Bank Negara telah mengeluarkan pekeliling berhubung Amalan Kutipan Hutang yang Adil (Fair Debt Collection Practices) bagi melindungi peminjam yang gagal membayar. Pekeliling itu lengkap dan amat dialu-alukan tetapi ia hanya digunakan kepada institusi yang berada di bawah penyeliaan Bank Negara.

Oleh itu pengutip hutang lebih bebas. Penghutang telah dimalukan, tidak kira masa dan “berikan” surat yang mengancam mereka untuk “ditangkap” jika hutang tidak dibayar.

Peraturan yang disarankan akan menetapkan piawaian yang diharapkan terhadap mereka yang terlibat dalam pengutipan hutang kredit pengguna. Ia seharusnya meliputi perkara yang berikut:-

 Pelesenan

Mengawal pengutip hutang perlu bermula dengan pelesenan. Lesen perlu diperbaharui setiap tahun supaya pengutip hutang yang tidak bertanggungjawab boleh dihapuskan. Bagi mereka yang melanggar undang-undang akan tertakluk kepada denda dan lesen mereka dibatalkan.

Amalan yang dilarang

Pengutip hutang tidak sepatutnya mengganggu atau mengelirukan penghutang.

Untuk mencegah gangguan fizikal atau psikologi, penghutang tidak boleh dihubungi pada waktu yang tidak munasabah atau dengan kekerapan yang tidak munasabah, dimalukan secara terbuka atau terdedah kepada bahaya atau ancaman fizikal.

Representasi  palsu kuasa perundangan perlu menjadi satu kesalahan. Pengutip hutang perlu mengetahui melakukan pemalsuan boleh diambil tindakan mahkamah atau akan diambil terhadap penghutang apabila mereka tidak berada dalam kedudukan untuk berbuat demikian. Kebanyakan penghutang tidak menyedari bahawa tanpa penghakiman mahkamah seperti prosiding mahkamah adalah tidak mungkin. Seringkali penghutang ditakutkan dengan undang-undang yang digunakan dalam surat.

Pengutip hutang tidak seharusnya mengelirukan penghutang dengan meneruskan kutipan hutang yang sudahpun berstatut dihalang. (Iaitu hutang lebih daripada 6 tahun lamanya yang tidak dapat diperolehi semula walaupun terdapat pengecualian kepada kes.)

 Bukti hutang

Apabila kewujudan hutang dipertikaikan tiada tindakan perlu diambil untuk memperolehi semula hutang sehingga bukti kewujudannya disediakan.

Setiap surat menuntut bayaran perlu memberikan butiran lanjut mengenai jumlah yang terhutang selepas bayaran terakhir dan kadar faedah yang dikenakan sejak itu. Penghutang mungkin menerima bahawa mereka terhutang wang itu tetapi mempertikaikan jumlah yang terlibat.

 Kos

Caj bagi perolehan semula hutang perlu munasabah dan mestilah terdapat had ke atas caj maksimum yang boleh dilevi. Melainkan telah dinyatakan dalam perjanjian kredit, penghutang tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap caj perolehan semula.

 Agensi penarafan hutang

Akhir sekali syarikat seharusnya tidak dibenarkan memberikan nama penghutang kepada mana-mana agensi rujukan kredit. Ini adalah satu tindakan yang licik dan tidak adil dalam memaksa penghutang supaya membayar pinjaman yang berkemungkinan berstatut dihalang atau terlalu kecil jumlahnya untuk dibawa ke mahkamah. Penghutang “disenaraihitamkan” untuk menyelesaikan jumlah yang dikatakan hutang dalam laporan kredit mereka jika mereka tergesa-gesa untuk mendapatkan kelulusan pinjaman yang baharu.

Hanya dengan perundangan terhadap pengutip hutang maka penghutang boleh mendapat layanan yang adil.

 

Kenyataan Akhbar, 25 Jun 2015